Križovatky ciest nerozlíšených dopravnými značkami

 
Na križovatkách na ktorých, prednosť jazdy nie je upravená dopravnými značkami ("rovnocenné cesty") - prednosť v jazde nevyplýva z dopravného značenia, vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava (pravidlo pravej ruky).
Na križovatkách na ktorých, prednosť jazdy nie je upravená dopravnými značkami ("rovnocenné cesty") - platí pravidlo
 
 
Ak prednosť v jazde nevyplýva z  dopravného značenia, vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava.Na križovatkách na ktorých, prednosť jazdy nie je upravená dopravnými značkami ("rovnocenné cesty") - platí pravidlo
 
 
Ak prednosť v jazde nevyplýva z  dopravného značenia, vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava.