Križovatky hlavnej cesty s vedľajšou

Na križovatkách, kde prednosť v jazde je upravená dopravnými značkami platí pravidlo:
Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“, je povinný dať prednosť v jazde vozidlám a ostatným účastníkom cestnej premávky prichádzajúcim po hlavnej ceste okrem chodcov, ktorí neprechádzajú cez križovatku v organizovanom útvare.
 
"Vozidlá prichádzajúce po hlavnej ceste majú prednosť"
 
.  Na križovatkách, kde prednosť v jazde je upravená dopravnými značkami platí pravidlo
 
 
Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“, je povinný dať prednosť v jazde vozidlám a ostatným účastníkom cestnej premávky prichádzajúcim po hlavnej ceste okrem chodcov, ktorí neprechádzajú cez križovatku v organizovanom útvare.
 
"Vozidlá prichádzajúce po hlavnej ceste majú prednosť"