Riadené križovatky

Na riadených križovatkách platí pravidlo:
Kto prichádza na svetelný signál alebo pokyn policajta "Voľno", môže pokračovať vjazde.
 
Na riadených križovatkách platí pravidlo
 
Kto prichádza na svetelní signál alebo pokyn policajta
 
"Voľno", môže pokračovať vjazde.