! UŽ SPUSTENÉ !

neváhajte nás kontaktovať

Nový národný projekt Zručnosti pre trh práce prináša možnosť bezplatne získať finančnú podporu na vzdelávanie či rekvalifikáciu. Projek je určený pre ľudí bez práce, ale aj pre zamestnaných. Možnosť získať bezplatné vzdelávanie ponúkne aj zamestnaným záujemcom o zamestnanie. Projekt nie je určený pre samostatne zárobkovo činné osoby, pre študentov strednej alebo vysokej školy v dennej forme štúdia, pre poberateľov starobného dôchodku, pre poberateľov invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

O príspevok na vzdelávanie je už možné žiadaťna príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý každú žiadosť individuálne posúdi. Žiadateľ sa predtým musí zaevidovať ako záujemca o zamestnanie. Žiadosť o poskytnutie príspevku je potrebné podať najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu. Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny žiadosť schváli, uzavrie so žiadateľom dohodu, na základe ktorej mu zaplatí vzdelávací kurz.  V rámci tohto projektu nebude podporované vzdelávanie zamerané na získanie vodičského oprávnenia skupiny B.

Viac info TU!

 

 

TEŠÍME SA NA VÁS :)

v nových priestoroch

Bernoláková 4681/17, 

058 01 POPRAD

 

 

Sledujte naš web

a

       

 

Naváhajte nás kontaktovať!

 

 

Kontaktujte nás