Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia: ŽIADOSŤ_VO.pdf (350054)

Žiadosť je potrebné  vytlačiť obojstranne - na jednom liste formátu A4

Žiadosť je potrebné dať potvrdiť praktickému lekárovi ešte pred začatím kurzu a následne nás kontaktovať.