Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia:  žiadosť_nová.pdf (240298)

Žiadosť je potrebné  vytlačiť obojstranne - na jednom liste formátu A4

Žiadosť je potrebné dať potvrdiť praktickému lekárovi ešte pred začatím kurzu.