Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia: žiadosť_VO (1).pdf (352015)

Žiadosť je potrebné  vytlačiť obojstranne - na jednom liste formátu A4

Žiadosť je potrebné dať potvrdiť praktickému lekárovi ešte pred začatím kurzu.