GDPR

 
Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov: GDPR-WEB1.pdf (315171)