Kontakt

                Peter Šeliga - AUTOŠKOLA                                         Václav Šeliga - DAJA
                Budovateľská 402                                                           Osloboditeľov 42
                059 34 Spišská Teplica                                                   059 34 Spišská Teplica

                IČO: 37114212                                                                IČO: 37111086

                IČ DPH: SK 1020014182                                                IČ DPH: SK 1020729875

                Prevádzka: Popradské nábrežie 671/2, 058 01 Poprad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Václav Šeliga - DAJA
Osloboditeľov 42
059 34 Spišská Teplica

IČO: 37111086

IČ DPH: SK 1020729875

Prevádzka: Popradské nábrežie 671/2, 058 01 Poprad

Kontaktujte nás