NOVÝ KURZ na získanie vodičského oprávnenia skupiny B                        otvárame 23.06.2020 (v prípade záujmu nás kontaktujte na 0911 207 636, 0908 207 636 alebo 0905 932 448 - Šeliga Peter, Šeligová Michaela)

 

Prebiehať bude praktický výcvik za nižšie uvedených podmienok a opatrení až do odvolania. Tešíme sa na Vás!

Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

  • vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
  • praktický výcvik vo vedení vozidla a údržby vozidla možno vykonávať len za účasti jedného účastníka vodičského kurzu a jedného inštruktora,
  • po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, ktorý absolvuje jeden účastník kurzu musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
  • medzi jednotlivými jazdami vozidlom pri zmene účastníka kurzu musí byť prestávka  v trvaní najmenej 15 minút,
  • teoretická príprava prebieha v súlade s opatreniami, teda 2 m odstup, taktiež  vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
  • pri vstupe do učebne povinnosť dezinfikovať si ruky, dodržiavať 2 m odstupy. Sadať si na vyznačené miesta.
  • po každom vyučovacom procese je prestávka min.15 min z dôvodu dezinfekcie.
 

 

                 Naša autoškola zabezpečuje kurzy na získanie vodičského oprávnenia skupiny B, C, T , (skupina C aj s možnosoťu financovania ÚPSVaR) a vybudovala si povesť serióznej spoločnosti s veľmi ústretovým prístupom k uchádzačom o vodičské oprávnenie. Pri výcviku sa Vám budú venovať priateľskí inštruktori a ich prístup bude vždy ľudský a individuálny. Naša autoškola sa stále sa prispôsobuje požiadavkám moderného výcviku.

Veríme, že aj Vy oceníte úroveň výučby a výcviku. Naším cieľom je, aby ste u nás boli spokojní a získali ste vytúžený vodičský preukaz. 

Stiahnite si žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia:  žiadosť_nová.pdf (240298) 

Žiadosť si vytlačte obojstranne na jednom liste formátu A4. Žiadosť je potrebné dať potvrdiť k praktickému lekárovi ešte pred začatím kurzu.