zabezpečuje výcvik žiadateľov 

o vodičské opávnenie skupiny B, C, T 

(skupina C čoskoro s možnosťou financovania ÚPSVaR)

 

TEŠÍME SA NA VÁS :)

v nových priestoroch

Bernoláková 4681/17, 

058 01 POPRAD

 

 

Sledujte naš web

a

     

 

Naváhajte nás kontaktovať!

 

 

Kontaktujte nás