Kurzy pre žiadateľov o vodičské oprávnenie skupín B, C, T 

otvárame priebežne.

Sledujte našu webovú a facebookovú stránku. 

Naváhajte nás kontaktovať!

 

 

Kontaktujte nás