Vzhľadom na nariadenie vlády SR schváliť núdzový stav, počnúc dňom 16.03.2020 platí obmedzenie prevádzkovania všetkých služieb. Autoškoly sú povinné pozastaviť výcvik na dobu do odvolania, z dôvodu zamedzenia šírenia korona vírusu COVID-19.

 "Buďme zodpovední..."

 

                 Naša autoškola zabezpečuje kurzy na získanie vodičského oprávnenia skupiny B, C, T , (skupina C aj s možnosoťu financovania ÚPSVaR) a vybudovala si povesť serióznej spoločnosti s veľmi ústretovým prístupom k uchádzačom o vodičské oprávnenie. Pri výcviku sa Vám budú venovať priateľskí inštruktori a ich prístup bude vždy ľudský a individuálny. Naša autoškola sa stále sa prispôsobuje požiadavkám moderného výcviku.

Veríme, že aj Vy oceníte úroveň výučby a výcviku. Naším cieľom je, aby ste u nás boli spokojní a získali ste vytúžený vodičský preukaz. 

Stiahnite si žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia:  prihláška.pdf (2907429) 

Žiadosť si vytlačte obojstranne na jednom liste formátu A4. Žiadosť je potrebné dať potvrdiť k praktickému lekárovi ešte pred začatím kurzu.